Представяне на фирмата   
    Транстриумф Холдинг е акционерно дружество с двадесет годишен опит в областта на обществения превоз на пътници във Варна. Автобусите на Дружеството, участващи в градския транспорт превозват годишно над 12 милиона пътници и изминават над 8 милиона километра. Успоредно с тях луксозните туристически автобуси изминават годишно над 400 хил. километра и превозват над 90 000 туристи за екскурзии в страната и чужбина. През всичките години на дейността на Дружеството, стремежът е бил то да бъде водещо в сферата на пътническите автомобилни превози, обърнато изцяло към задоволяване потребностите на клиента в целия сегмент на пазара и създаване на качествено нов подход в обслужването на гражданите в градския транспорт.
    Началoто е поставено през 1991г. с обединяването на две еднолични дружества, в осъществяване на идеята за разчупване на съществуващият в него момент модел на транспортното обслужване в града. В същата година е сключен и първият договор с Община Варна за превоз на пътници, по една от линиите на града, с което се полага началото на навлизане на частни фирми в сферата на градските превози. С този акт сдружението става първото в страната получило легитимно право да оперира по линии от градската транспортна схема. С право Дружеството може да бъде наречено пионер в осъществяването на този вид дейност, след промените в страната настъпили през 1989г. През 1993г. сдружението участва в конкурс и печели нови две линии от градската транспортна схема на Варна. Следва обединяване в ново дружество с наименование “Транстриумф АВ” ООД. През 1994 година Кмета на Община Варна възлага на “Транстриумф АВ” ООД експлоатацията на още три нови линии, след прекратяване на договор с друг транспортен оператор, поради неизпълнение на поетите от него ангажименти. През 1995г. е нает парцел от около 25 000 м², където започва изграждането на модерна инфраструктура, включваща места за паркиране за повече от 120 автобуса, сервиз, бензиностанция, складови площи, офисни и допълнителни помещения. В същата година дружеството участва в обявения от Община Варна конкурс и печели обслужването на още осем линии, с което става най – голямото частно дружество в сферата на градските пътнически превози в страната. През 1997г. дружеството се преобразува в “Транстриумф-АВ Холдинг” ООД, изгражда холдингова структура и придобива дялово участие в 16 дъщерни дружества, повечето от които са малки транспортни фирми и областта на градските превози, в които притежава и контролира повече от 25 % от капитала и може пряко или непряко да определя повече от половината от членовете на управителния съвет. Същата година Община Варна възлага за експлоатация още три линии, а през 1998г. и 1999г. още две линии, което показва нарасналото доверие на Община Варна към Дружеството. Същото вече обслужва повече от 32% от градските линии във Варна.
    Разрастването на дейността на холдинга дава възможност през 2001г. да бъде закупен наетият терен и да се разшири гаражната база с нови 3 000 м². През 2001г. започва разработването и развитието на модерни информационни системи за управление на обществения транспорт. Същата година дружеството получава Сертификат за качество ISO 9002. Стремежът към развитие и усъвършенстване довежда до разкриването през 2002г. на международна автобусна линия, чието преустановяване през декември 2003г. е в следствие некоректно отношение от страна на задграничния партньор.
    Разработването и развиването на рекламно-информационна програма за градския транспорт кореспондира с усилията на дружеството да повишава качеството на предлаганата услуга и да създава комфорт на своите клиенти. За целта в повече от 20 % от автобусите на дружеството е монтирана аудио - видео система.
    През 2003г. Дружеството се преобразува в акционерно и продължава своята дейност като “Транстриумф Холдинг” АД.
    През 2005г. за осъществяването на плановете за увеличаване дейността в други градове в страната се налага търсенето на чуждестранен партньор. В периода на проучване се водят преговори с двама потенциални партньори. В последствие в средата на 2006г. Еггед Транспорт Кооператив Сосаети – Израел закупува 51% от акциите на Транстриумф Холдинг АД.
    През същата година Дружеството участва в конкурс за обслужване на линии от транспортната схема на Община Аксаково, община съседна на Община Варна. Печели конкурса за всички линии и поема обслужването на населението на общината за период от 10 години. На обявените през 2007г. конкурси от Община Варна, дружеството участва и спечелва обслужването на 54 % от линиите от градската транспортна схема на града за период от 10 години.
    Едновременно с това дружеството започва преговори с Община Русе за поемане на тролейбусното обслужване. Създава се ново дружество между Транстриумф Холдинг АД и Еггед Транспорт Кооператив Сосаети с наименование Еггед БГ, като в последствие то влиза в съдружие с Община Русе и създава смесено дружество с наименование Еггед Русе. Целта на смесеното дружество е опериране и подобряване на тролейбусния транспорт в града.
    В началото на 2009г., системните разминавания в подхода на работа налагат обратното изкупуване на дяловете от Еггед Транспорт Кооператив Сосаети. Заедно с това се прекратява съдружието и в съвместният проект в гр.Русе, като Транстриумф Холдинг АД отстъпва изпълнението на проекта на Еггед.
През изминалата 2008 година дружеството разшири дейноста си, като значително увеличи обема на туристическите превози. В рамките на туристическия сезон извършва пълно транспортно обслужване на чуждестранни туристи, по договори с МТС-Инкоминкс БТС-представители на Томас Кук, Елиттур-представители на Некерман и Фрам, ПГА, КИТТ – представител на над 15 туроператора в Русия и др.
    Друга насока в дейността е извършването на работнически превози и превози по заявка. Сключени са договори за целогодишен превоз на работници и служители на Летище Варна АД, Водоснабдяване и Канализация АД, Емил Илиев ЕООД, Девненски захарен завод и др.
    В „Транстриумф Холдинг” АД работи екип от квалифицирани работници и специалисти, наложили се с професионалните си качества и умения в областа на пътническите превози.
Дружеството има едностепенна система на управление.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Антраник Левон Шакариян
Мирослава Панайотова Ташева
Мелина Антраник Шакариян

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Антраник Левон Шакариян

    Практически дружеството развива дейност в този бизнес от 1991 година. То се ръководи от утвърдени в бранша специалисти, в него работят повече от 500 души и притежава над 200 автобуса. Независимо от непрекъснатото променящите се икономически условия дружеството винаги е съумявало да предоставя на своите клиенти надеждни превозни услуги и да постига своите оперативни и стратегически цели.
  
    
Начало         История         Сервизна база          Дейност         Превозни средства         Контакти         За клиенти         Новини         RSS новини   
Работни места | Продажби | Варна сити тур | Туроператор | Промоции | Такси | Галерия | Архив новини   
Blog counter   created by byteberry 
 
EN / DE